HLR-utbildning i Malmö mot hjärtstopp

HLR-utbildning i Malmö mot hjärtstopp

Här går vi igenom varför det är viktigt att så många som möjligt genomgår en HLR-utbildning i Malmö. Hjärt-lungräddning (HLR) används som en första hjälpen-metod mot plötsligt hjärtstopp, vilket är ett tillstånd som kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp verkar ofta friska och behöver inte ha ett befintligt hjärtproblem. I samband med att ett plötsligt hjärtstopp förlorar hjärnan tillförseln av syresatt blod, vilket på bara några minuter kan leda till permanent hjärnskada eller till och med dödsfall.

Det är värt att notera att en stor andel av alla fall av plötsligt hjärtstopp inträffar utanför sjukhus. I Sverige rapporteras årligen cirka 5 000 fall där en person oväntat har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Enligt Svenska Hjärt-lungräddningsregistret motsvarar detta ungefär 4 av 5 fall. De personer som drabbas av detta tillstånd utanför sjukhus har bara 12 procents möjlighet till överlevnad. Om korrekt utförd hjärt-lungräddning ges i rätt tid, ökar möjligheten till överlevnad till det dubbla eller till och med trippla. Därför är det viktigt att du överväger att gå en HLR-utbildning i Malmö!

Motverka hjärtstopp genom att gå HLR-utbildning i Malmö

Hjärt-lungräddning är ofta det enda sättet på vilket du kan motverka plötsligt hjärtstopp, vilket du bör göra tills sjukvårdspersonal anländer till platsen. Därför är det viktigt att ge omedelbar HLR till en person som har drabbats av detta tillstånd. Denna potentiellt livräddande metod inkluderar bröstkompressioner som du utför för hand, för att hjälpa till att pressa blod från hjärtat och förse resten av kroppen med detta. Det syresatta blodet förs även vidare till den drabbades hjärna och organ. Det är viktigt att alla personer, oavsett om man jobbar inom sjukvården eller inte, genomgår en HLR-utbildning i Malmö och lär sig utföra hjärt-lungräddning på ett korrekt sätt!

Som tur är har mediantiden från hjärtstopp till utförd hjärt-lungräddning minskat från omkring 10 minuter till cirka 2 minuter under de senaste två decennierna. Även antalet ingripanden utförda av lekmän har ökat från 65 procent 1992 till 86 procent 2015. Detta är förstås en positiv utveckling, men det finns fortfarande en förbättringspotential och därför tycker vi att du bör gå en HLR-utbildning i Malmö.

Ta reda på mer genom ett på besök hlrutbildningmalmö.se