Vad är meningen med att anlita en medietränare?

Att möta media kan vara både obekvämt och stressande men det finns knep för att bli bättre på att hantera sådana situationer. Genom att anlita en medietränare går det bland annat att få hjälp att lära sig olika intervjutekniker och att bli bättre på att förmedla sitt budskap på ett säkert och sansat sätt.

En medietränare kan lära ut olika intervjutekniker

Det kan verka enkelt att vara den ”utsatta” parten i en intervju – många tänker att det bara är att svara på några frågor. Dom som intervjuar, till exempel journalister, kan dock ha en annan agenda och rent av ha som mål att göra intervjuobjektet lite obekväm. Det kan handla om att ställa frågor utanför ämnet och likdanande, vilket kan få vem som helst ur balans i en redan utelämnande situation.

För att undvika sådana tillfällen, eller åtminstone veta bättre hur dom ska hanteras, kan en medietränare vara till hjälp. En sådan har koll på vanliga intervjutekniker som används av media och bara genom att förstå dessa är det möjligt att känna sig mer trygg och säker.

Intervjuträning

En medietränare kan även anlitas för intervjuträning, vilket ger utrymme för konkreta tips och råd. I tjänsten intervjuträning som just en medietränare erbjuder så får gruppen träna på att intervjuas framför en kamera, precis som om det vore på riktigt. Därefter kollas videomaterialet igenom för att se om något kanske kunde ha gjorts annorlunda.

Bli bättre på att förmedla budskap

Darrig på rösten, osäker på var blicken ska fästas och svettiga händer – är det något som känns igen? Det är inte ovanligt att känna sig stressad och obekväm i olika situationer med media och kroppsspråket kan faktiskt påverka hela budskapet.

Genom att bli bättre på att ge raka och tydliga svar, i stället för att tveka eller försöka byta ämne, är det också enklare att förmedla det faktiska budskapet. Genom nya kommunikationsstrategier och praktisk övning finns kort och gott goda chanser att agera bättre framför kameran.

För vem?

En medietränare erbjuder sina tjänster till alla som på ett eller annat sätt bemöter media då och då. Det kan till exempel vara:

  • Företag
  • Politiker
  • Kommuner

Meningen är alltså att bli bättre på att bemöta media och hantera olika typer av intervjusituationer – något som många kan ha nytta av.