Plastikkirurgi i Sverige

Plastikkirurgi har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Många människor väljer att genomgå olika ingrepp för att förbättra sitt utseende eller åtgärda medfödda defekter. Populära ingrepp är bröstförstoring, fettsugning och ansiktslyftning. En stor del av den ökade efterfrågan beror på att ingreppen har blivit säkrare och resultaten bättre tack vare ny teknik och mer erfarna kirurger. Samtidigt har acceptansen för plastikkirurgi ökat i samhället. Det är inte längre lika tabubelagt som förr.

Utbudet av kliniker

I takt med den ökade efterfrågan har utbudet av kliniker som erbjuder plastikkirurgi vuxit kraftigt. Idag finns det hundratals kliniker över hela landet, både privata och offentliga. De privata klinikerna är ofta specialiserade enbart på plastikkirurgi. Många av de ledande klinikerna finns i Stockholm, men det går att hitta bra alternativ i de flesta större städer. Konkurrensen är dock hård och priserna pressas.

Viktiga faktorer vid val av klinik

När man väljer var man ska operera sig är det viktigt att undersöka kliniken noga. Se till att kirurgen är legitimerad med specialisering inom plastikkirurgi. Kliniken bör också vara godkänd och ha finansiell stabilitet. Erfarenhet är a och o. En kirurg som utfört hundratals lyckade operationer ger trygghet. Det är också bra om kliniken erbjuder garanti om något skulle gå fel. Även om priserna pressas rejält så ska man tänka på att det billigaste alternativet inte alltid är det bästa. Säkerhet och kvalitet måste gå främst.

Den nya lagen

Sedan 1 juli 2019 gäller en ny lag för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen ställer högre krav på den som utför behandlingar. Bland annat måste personalen ha rätt kompetens och utbildning. Det ska också ges tydlig information om risker och biverkningar. Klinikerna är skyldiga att rapportera komplikationer och oönskade händelser till myndigheter. Syftet med lagen är att öka patientsäkerheten. De allra flesta ser positivt på de nya reglerna, även om vissa anser att de innebär onödig byråkrati.

Framtiden för plastikingrepp i Sverige

Plastikkirurgi lär fortsätta öka. Varje år utvecklas nya och förfinade tekniker som ger ännu bättre resultat. Samtidigt höjs kraven på skönhetsidealen i samhället. Utseendefixeringen fortsätter och allt fler väljer att operera sig. Även män som tidigare varit skeptiska börjar nu överväga ingrepp. Den medicinska utvecklingen och lägre priser gör att plastikkirurgi blir tillgängligt för fler. Samtidigt behövs den nya lagen för att motverka osunda trender och sätta patientsäkerheten främst.

Se mer om skönhetsingrepp på ak.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *