Neuropsykiatrisk utbildning

Neuropsykiatrisk utbildning öppnar för en rad karriärvägar för den som är intresserad av psykiatrisk teori. Du kan hitta en stor variation av utbildningsmöjligheter och det är också viktigt för dig att välja en ansedd skola som kan ge dig utbildning av hög kvalitet. När du väljer en skola att gå, se till att skolan erbjuder det du behöver. Det är viktigt för dig att hitta en skola där du kan lära dig om ditt tillstånd på ett bekvämt sätt. Vissa skolor erbjuder neuropsykiatriska utbildningsprogram som är inriktade på vuxna. Kursen kommer att lära dig om ditt tillstånd och hur du hanterar din sjukdom. Detta kommer att hjälpa dig att få mer självförtroende och självkänsla i vardagen. Du kommer också att lära dig att hantera din depression och ångest så att du kan leva ett normalt liv.

Ett sätt att bestämma kvaliteten på skolan du kommer att gå är att kolla in skolans ackreditering. För att ta reda på mer om ackrediteringen, leta efter en skola som är certifierad. Ackreditering är ett sätt att kontrollera att skolan har följt vissa riktlinjer för att fastställa att de är en ackrediterad institution. För att kunna avgöra om skolan är certifierad kan du kontrollera dess webbplats eller kontakta de styrande organen. Detta är i vilket fall en realitet i USA och en rad andra nationer. Det finns många i Sverige som delar erfarenheter av psykologisk och terapeutisk form.

Det här kan följa klamydia

Det här kan följa klamydia

Klamydia är en sjukdom som inte behöver innebära särskilt stora problem – om den bara behandlas i tid. Om den inte gör det, finns en rad följdsjukdomar som kan drabba den som bär på smittan. Som regel gäller att ju tidigare du får behandling, desto mindre risker finns det för komplikationer. Om du vet med dig att det finns en risk att du har klamydia, bör du göra ett klamydiatest. Du kan antingen kontakta din vårdcentral, eller köpa hem ett klamydiatest på nätet.

Det här gäller för kvinnor

Följdsjukdomarna ser olika ut för kvinnor och män. Om en kvinna har klamydia, och inte får den behandlad, kan det bland annat leda till:

  • Infertilitet
  • Samlagssmärtor samt kronisk buksmärta
  • Graviditet som växer utanför kvinnans livmoder, oftast i äggledaren. Kallas för utomkvedshavandeskap.

Ovan nämnda komplikationer uppstår i vissa fall, då infektionen som klamydian orsakar sprider sig till livmoder och äggledare. Direkt är det alltså t.ex. en äggledarinflammation som kan orsaka det här. Ungefär en tiondel av kvinnor som haft en äggledarinflammation har drabbats av den sistnämnda komplikationen, utomkvedshavandeskap.

Det här gäller för män

För män finns en risk att drabbas av bitestikelinflammation till följd av klamydian. En bitestikelinflammation kan göra det svårare för män att göra kvinnor gravida. Precis som med kvinnor minskar risken att råka ut för några komplikationer ju tidigare klamydian behandlas. Det rekommenderas alltså att göra ett klamydiatest om du känner dig osäker.

Vad beror risken på?

Vissa löper en större risk att råa ut för komplikationer än andra. Främst är det hur länge du har haft infektionen som spelar roll för de flesta. En annan viktig faktor är hur många gånger du har blivit infekterad.

  • Hur länge du har haft infektionen. Tid är en viktig faktor när det kommer till behandling av klamydia. Därför uppmanas osäkra att göra ett klamydiatest.
  • Hur många gånger du blivit infekterad. Även det här är viktigt. Om du som till exempel är kvinna har haft klamydia flera gånger, och fått t.ex. äggledarinflammation till följd av det, finns risk för större komplikationer ju fler gånger du haft det. Drabbas du av äggledarinflammation ökar risken markant för fertilitet för varje ytterligare gång det händer. Även här kan ett klamydiatest hjälpa dig att upptäcka sjukdomen i tid, för att minska riskerna så gott det går.