Klamydia är en sjukdom som inte behöver innebära särskilt stora problem – om den bara behandlas i tid. Om den inte gör det, finns en rad följdsjukdomar som kan drabba den som bär på smittan. Som regel gäller att ju tidigare du får behandling, desto mindre risker finns det för komplikationer. Om du vet med…