För- och nackdelarna med att ge personalen gåvokort

Det är vanligt att man som arbetsgivare ger gåvor till sina anställda vid särskilda tillfällen. Det kan till exempel röra sig om födelsedagar, jubileum eller stora företagshändelser. Men hur effektivt är det egentligen att ge personalen gåvokort eller andra gåvor? Faktum är att det finns både för- och nackdelar med att göra detta under dessa omständigheter. Därför är det viktigt att förstå dessa så att du kan göra ett meningsfullt och effektivt val. Läs vidare så berättar vi mer!

Fördelarna med att ge personalen gåvokort och andra gåvor

Dessa är de främsta fördelarna:

  • Ökad moral och motivation. En gåva kan fungera som en potent moralhöjare på arbetsplatsen. Den kan ge medarbetarna känslan av att deras arbete och närvaro är värdefull och uppskattat. Därmed kan gåvokort och andra gåvor öka deras motivation att prestera väl i arbetet.
  • Förstärkt relation till arbetsgivaren. En noga utvald gåva som ges vid ett särskilt tillfälle kan ofta fungera som en isbrytare eller som ett sätt att stärka en redan befintlig arbetsrelaterad relation. Den visar att arbetsgivaren genuint bryr sig om den anställde.
  • Skapar en god företagskultur. Generositet och uppskattning kan, när de visas regelbundet, bidra till att bygga upp en positiv företagskultur. En god sådan kan göra det enklare att behålla befintliga anställda och att locka till sig nya talanger.

Nackdelarna med att ge medarbetarna gåvor

Dessa är de främsta nackdelarna:

  • Kostnaden. Den mest uppenbara nackdelen med att ge personalen gåvokort eller andra gåvor är kostnaden. Särskilt för större företag kan kostnaden för att ge gåvor till varje anställd vid särskilda tillfällen snabbt skena iväg.
  • Risken för ojämlikhet. Om inte givandet av presenter hanteras på ett korrekt sätt kan gåvorna leda till känslor av ojämlikhet hos medarbetarna. Det kan vara svårt att standardisera gåvor så att alla anställda känner att de blir lika behandlade. I detta hänseende är dock presentkort ett säkert val.
  • En illa vald gåva kan ge motsatt effekt. En gåva som är olämplig eller inte tas emot väl av mottagaren kan faktiskt ha en negativ inverkan. Även på denna punkt brukar presentkort ses som ett tryggt val.